adres çevirisi

ulduz
blşm. Bilgisayar iletişiminde bir adres tipinin başka bir adres tipine dönüştürülmesi; örneğin sanal adresin fiziksel adrese dönüşmesi.