adres çevirisi

mavera
blşm. Bilgisayar iletişiminde bir adres tipinin başka bir adres tipine dönüştürülmesi; örneğin sanal adresin fiziksel adrese dönüşmesi.