adres maskesi

mavera
blşm. Internet protokolunu kullanan sistemlerde, yönlendirmeyi kolaylaştırmak için iletişim paketi adresinin tümünden alt ağ adresini elde etmek için kullanılan bit kalıbı.