ahkaf suresi

siz hepiniz ben tek
35 ayetten oluşur. Sure, adını 21. ayette geçen “Ahkaf” kelimesinden almıştır. Ahkaf, “Ad” kavminin yaşadığına inanılan, Yemen'de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir. Konusu itibarıyla bir önceki surenin devamı niteliğindedir.