alternate picking

azrailin regl donemi
elektro gitarda pena ile aşağı yukarı çalma yöntemidir. gitar çalarken uygulanan en temel tekniktir. elektro gitarın daha akıcı çalınması için kesinlikle pena aşağı-yukarı şeklinde kullanılmalıdır.