araf

klm
bazı din ve inançların ahiret kavramlarında yer alan, kötüler ve iyilerin sınıfına sokulamayan, inançlı günahkarların veya günah ve sevapları eşit olanların gideceği geçici arınma yeri.
bir istanbul trajedisi
kelime anlamı olarak urf yani kum tepesinin çoğuludur. ayrıca İslam inancına göre cennet ve cehennem arasındaki tepe olarak anlandırılır ve Günay ve sevapları eşit olan müslümanların durdurulduğu yer.

bununla beraber Dante'nin ilahi komedya adlı eserinin ikinci cildinin adıdır.
turuncu gemi
asıl itibarıyla dilimizde muhteşem bir metaforken popüler kültür tarafından suyu çıkartılan sözcüktür. kuranı kerimde ''berzah alem'' olarak da geçer.