argo

monster degree
TDK'ye göre "Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken, çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim.".

Argo kullanan eğitimli azınlıkta olmaktan dolayı gurur duyacak gibi oluyorum tam, neyle gurur duymak üzere olduğumu idrak edince cümlemi tamamlamıyorum.
enjoythequiet
Toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarak algılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle oluşturdukları konuşma sistemidir.