art niyet

avni
"Suiniyeti esas olarak kabul eden ve insanın dürüst, samimi ve namuslu olabileceğine ihtimal vermeyen bir kimseye karşı kendini müdafaa edebilmenin hazin imkânsızlığı onun elini kolunu bağlamıştı."

Sabahattin ali içimizdeki şeytan
bonnie
insanın insana yabancılaştığı, güvensizliğin arttığı, çıkarların ön planda tutulduğu, sağlıklı olarak gördüğünüz pek çok insanın ruh sağlığının yerinde olmadığı, görgünün ve saygının salaklık olarak nitelendirildiği bir dünyada ister istemez akla gelen art düşünce.