belirteç

avni
Bir eylemin, ön adın veya diğer bir belirtecin anlamını zaman, yer,nicelik, nitelik bakımından etkileyen, pekiştiren, anlamını zenginleşitiren sözcük veya sözcük grubu.