bildirim

indolentexistence
bir sav ileri sürmenin Aristo'ya göre 5 farklı yöntemi vardır.
1*tanıtlama:ortaya çıkan sonuç kesindir. Socrates insandır. İnsan ölümlüdür, Socrates ölümlüdür. Doğru bilgiye ulaşma çabasıdır.
2* Diyalektik: Bu Marksist ya da Hegelci anlamda diyalektik değil. İki tane konuşmacının karşı karşıya geldiği ve birbirlerini yenmeye çalıştıkları konuşma. Amaç doğruya ulaşmak değildir. Karşı tarafı ezen kazanır.Savınızı yutturduysanız, kılıç dövüşünüzü kazanırsınız.
3*Retorik:Bir kişi bir kitleyi karşısına alır ve ikna etmeye çalışır. Siyasi konuşmalarda görürüz.liderin doğru olmayan verilerle bir amaca duygudaş yapması. Doğruluk hakgetire diyebiliriz. Neden? Taraflar arasında eşit güç yoktur. Söylediklerini kontrol etme mekanizması yok. Söylediği öncülleri kontrol edemiyoruz.
4*Şiir: Karşı tarafın duygularına yönelik. Necip Fazıl gibi. Chp öncesi bambaşka Chp sonrası bambaşka duygulu şiirleriyle karşımıza çıkar. En bozuk akıl yürütme şekli.
5*Safsata: En aşağılık sav ileri sürme biçimi. Kendisini tanıtlamaya benzeterek, en bozuk verilerle kitleyi buluşturur. Edilgendir. Yani iktidar pozisyonunda olan kişilerin kullandığıdır. Önce yapılı, yapılan şeyin savunmasıdır. Retorik yapacaklarınıza ikna etmektir. Mantıksal olarak fikir yürütmekte zorlananlara birebir kullanım aracıdır.