bilinçaltının üstüne çıkması

lonely samurai
Aslında bilinçaltı diye bir şey yok çünkü bilincin alt kısmı ya da bilincin alt metninde sakladıkları gibi bir durum mevcut değil. Bastırılmış dürtüler, duygular ve bilimum şeyler genelde insanın ruhunda yer alıyor. Bilinç ise anlamaya, kavramaya, bilmeye yarıyor.
indolentexistence
Yapay zeka AI ile uyumlu görünen bir bilinç teorisi şu şekildedir: “Bilinç, düşüncenin deneyimsel tezahürüdür” ve “Düşünce ve fiziksel nesneler aynı gerçekliğin ikili ve eşit derecede gerçek yorumlarıdır”.

Bilimsel olarak henüz bilincin tam olarak ne olduğu ile ilgili net bir teori yoktur. Felsefede de çok fazla bilinçle ilgilenen kişi bulamazssınız. Son zamanlarda benim dikkatimi çeken genç bir filozof var. Beyin zihin dualitesini bir kenara bırakması açısından sevindirici olmakla beraber. Biliç tanımını Deleuze'nin abstract machine tanımına yakın bulmaktayım. Merak ettiniz kimmiş diye Markus Gabriel
(bkz:https://iainews.iai.tv/articles/why-the-mind-is-not-the-brain-auid-1139?_ga=2.203150481.1297884406.1538981083-312616726.1537442706&fbclid=IwAR1GQMxR9qfflIba9IMJo9j2u11z1iJcDFa_HAjcRVbrvqgpK53i0YlS4tM)