çakmağın yanmaması

nalbantyani bezirgan
Bana hep nbc filmlerini hatırlatan durum.
Bir iki deniyorsun, yanmıyor. Sallıyorsun, bir daha deniyorsun. Yanıyor. Sigaranı sakince yakıyorsun. İstemsizce gözün çakmakta takılı kalıyor falan..
parody
İnsanı, başkalarından ateş almaya yönelten yoksunluk durumudur. En gereksiz zamanda tereddütsüz yanan Çakmağın, en gereken zamanda yanmaması sinir bozucudur.