çalmayacaksın

avni
Tevrat ve ardılı olduğuna inanılan incilde geçen tanrının ya da allahın 10 net emrinden biri.

(Çıkış 20, 2-17 )

Seni Mısır ülkesinden, esirlik
evinden çıkaran Tanrın Rab benim.

Karşımda başka ilahların olmayacak.
Kendin için oyma put, yukarda,
göklerde olanın ya da yerin altında
sularda olanın asla suretini yapmayacaksın;
onlara eğilmeyecek, onlara ibadet
etmeyeceksin,
çünkü ben, senin Tanrın Rab,
benden nefret edenlerden
babaların günahını çocuklar üzerinde,
üçüncü nesil üzerinde,
dördüncü nesil üzerinde arayan;
beni seven ve buyruklarımı tutanların
binlercesine
lütufta bulunan, kıskanç bir Tanrı'yım.

Tanrın Rab'bin adını boş yere ağzına alma!
Çünkü Rab kendi adını boş yere ağza alanıN
cezasız bırakmaz.

Sept gününü kutsamak için onu hatırında tut.

Altı gün çalışacak, bütün işini göreceksin,
ama yedinci gün dinleneceksin,
o günü Tanrın Rab'be ayıracaksın;
sen, oğlun, kızın, kölen, cariyen, öküzün, eşeğin
ve hiçbir hayvanın ve kapında yaşayan yabancı
hiç bir iş yapmayacaksınız.

Çünkü Rab gökleri, yeri, denizi
ve onlarda olan her şeyi altı günde yarattı,
yedinci gün dinlendi.
Bunun için Rab sept gününü mübarek kıldı.

Tanrın Rab'bin sana vereceği toprakta
ömrünün uzun olması için anana, babana saygı
göster.
Öldürmeyeceksin!

Zina etmeyeceksin!

Çalmayacaksın!

Komşuna karşı yalan tanıklıkta
bulunmayacaksın!

Komşunun evine göz dikmeyeceksin.
Komşunun ne karısına, ne kölesine, ne
cariyesine,
ne öküzüne, ne eşeğine,
ne de herhangi bir şeyine göz dikmeyeceksin.

(bkz:On emir)
frante
hristiyan kankaların henüz başlarında mortladığı yazılı eser.

"karşımda başka ilahların olmayacak."

zaten çeşitli incillere bakarsanız "ilahın" ne olduğu konusunda uzun süre anlaşamadıkları ve bir türlü karar veremediklerini görürsünüz.

hz isa'nın hem tanrı hem tanrının oğlu olduğu tuhaf bir yazılı eser bütününe inanan kişilere diyecek pek söz yok tabii ki. bir insan nasıl kendi kendisinin oğlu olabiliyor noktasında yaşanan mizah kalitesini bizzat yaşayanlara sormak gerekir.
miyesmikcih
avni yorumsuz eski ahit paylaşımı yapmış, eski ve yeni antlaşmada mısır'dan çıkış'ta belirtilen 10 emri sıralamış.
sığırdan, taşa, taştan puta tanrıların kaynadığı çağda rab ile onun insanı musa arasındaki antlaşmadır. biraz kitabı mukaddese aşina bir insan harun ve altın buzağı hikayesini bilir.
yazar cesurca paylaşmış, yorumunu da katmamış ama rahatsılık duyanlar olabileceğini hesaplayamamış. belki de hesaplamıştır, bilemem.
bilgi bilgidir. bence çok iyi olmuş.
çalmayacaksın.
avni
Muhammedilerin kutsalı kur`an da bir çok ayette atıfta bulunulan on emirden biri ki inandıkları rabbin aynı rab olduğunu iddia ederler. Bu ayetlerden bir çogunda da yetim hakkıyla karşıma çıkma denir. Lakin bu dinin inanırlarının çoğu hırsizın önde gidenidir ve hırsızseverliğin kitabını yazarlar.
Yine de. Onların diliyle derim ki. "leküm diniküm veliye din."
frante
incilin üç sayfasında bir yeni bir tanrı yaratan papaz amcalar ve onların cennetten arsa sattığı alıkların geçmişinde çalmak yoktur sahiden de. sadece "haçlı seferleri" adı altında bazı yerlere misafirliğe gitmişlerdir mesela. bir çorba içip kalkmışlardır. di mi?