çalmayacaksın

avni
Tevrat ve ardılı olduğuna inanılan incilde geçen tanrının ya da allahın 10 net emrinden biri.

(Çıkış 20, 2-17 )

Seni Mısır ülkesinden, esirlik
evinden çıkaran Tanrın Rab benim.

Karşımda başka ilahların olmayacak.
Kendin için oyma put, yukarda,
göklerde olanın ya da yerin altında
sularda olanın asla suretini yapmayacaksın;
onlara eğilmeyecek, onlara ibadet
etmeyeceksin,
çünkü ben, senin Tanrın Rab,
benden nefret edenlerden
babaların günahını çocuklar üzerinde,
üçüncü nesil üzerinde,
dördüncü nesil üzerinde arayan;
beni seven ve buyruklarımı tutanların
binlercesine
lütufta bulunan, kıskanç bir Tanrı'yım.

Tanrın Rab'bin adını boş yere ağzına alma!
Çünkü Rab kendi adını boş yere ağza alanıN
cezasız bırakmaz.

Sept gününü kutsamak için onu hatırında tut.

Altı gün çalışacak, bütün işini göreceksin,
ama yedinci gün dinleneceksin,
o günü Tanrın Rab'be ayıracaksın;
sen, oğlun, kızın, kölen, cariyen, öküzün, eşeğin
ve hiçbir hayvanın ve kapında yaşayan yabancı
hiç bir iş yapmayacaksınız.

Çünkü Rab gökleri, yeri, denizi
ve onlarda olan her şeyi altı günde yarattı,
yedinci gün dinlendi.
Bunun için Rab sept gününü mübarek kıldı.

Tanrın Rab'bin sana vereceği toprakta
ömrünün uzun olması için anana, babana saygı
göster.
Öldürmeyeceksin!

Zina etmeyeceksin!

Çalmayacaksın!

Komşuna karşı yalan tanıklıkta
bulunmayacaksın!

Komşunun evine göz dikmeyeceksin.
Komşunun ne karısına, ne kölesine, ne
cariyesine,
ne öküzüne, ne eşeğine,
ne de herhangi bir şeyine göz dikmeyeceksin.

(bkz:On emir)
bu başlıktaki tüm entryleri gör