çalmayacaksın

avni
Muhammedilerin kutsalı kur`an da bir çok ayette atıfta bulunulan on emirden biri ki inandıkları rabbin aynı rab olduğunu iddia ederler. Bu ayetlerden bir çogunda da yetim hakkıyla karşıma çıkma denir. Lakin bu dinin inanırlarının çoğu hırsizın önde gidenidir ve hırsızseverliğin kitabını yazarlar.
Yine de. Onların diliyle derim ki. "leküm diniküm veliye din."
bu başlıktaki tüm entryleri gör