çekirge istilası

bonnie
1. dünya savaşı yıllarında Osmanlı devletinin en büyük düşmanı olan, o savaş yıllarında ülkeyi sosyo ekonomik açıdan büyük kayıplara uğratan istilalar. hatta o dönem için osmanlının en büyük 5. düşmanı denmiş bu hayvanlara.

bir sürünün bu derece zarar vermesi. ben aşağıdaki makaleyi okudukça şaşırdım. meraklısına,

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/223569