dizanteri

minduser
kanlı ishal. özellikle 2. dünya savaşı'nda almanlar'ın rusya harekatının başarısızlıkla sonuçlanmasında ciddi olumsuz etikleri olmuştur.