dört hatuna birden yazan erkek

avni
yazıldığı dört değil on dört hatunu fırıldak gibi çevirenleri ayniyle vaki. fırıldak olanların kabahati yok elbette. gücün, paranın ve o gücü, parayı zorunlu kılan koşulların suç. hoş bir durum değil lakin adamlığın geçer akçe olduğu zamanlar eskide kalmış. eski derken eskici değilim hakiki eskiyim.