dost değil

avni
Urfalı sevmiş olarak daha cok bilinen kazancı bedih şahanelerinden.

Sen vuralı yaralıyam
Günbegün sararıyam
Sen vuralı yaralıyam
Günbegün sararıyam
El çektin benden
Vurdun inceden
Sen de sevmiştin sakladın benden
Anlamadın mı fayda yok senden
Dost değil, dost değil
Dost görünür feleğim
Yaradır, yaralıdır
Yare yaralı yüreğim
Urfalı sevmiş, doğrudur güzelim
Senin de gönlün var
Al yanaklı yar
Gül verir öksüzüme
Al gülümü tak göğsüne
Koy yüreğinin üstüne
Can versin gül tenine
Köz var sinemde
Sır var sözümde
Sözümün sırrı yarin isminde
Sevdalım bu sır sendedir, sende
Arifim bu sır bendedir, bende
Dost değil, dost değil
Dost görünür feleğim
Yaradır, yaralıdır
Yare yaralı yüreğim
Urfalı sevmiş, doğrudur güzelim
Senin de gönlün var
Al yanaklı yar...