e-devlet kapısı

esdemirei

zenginsozluk.com/foto
Tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan büyük bir yerel internet sitesidir. Bu sitenin kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu 20 Nisan 2006 tarihli ve 26.145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 24 Mart 2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Cumhurbaşkanlığı adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkisine verilmiştir. Anılan Bakanlar Kurulu kararı ve 10 Ağustos 2006 tarih ve 26.255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2006/22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

Kaynaklar:
1- e-Devlet Kapısı: “Hakkımızda