elektrik direği

bonnie
beton veya çelikten yapılan, enerji kablolarını taşıyan ve bir uçtan diğerine ulaşmasını sağlayan dikey yapılar.

doğanın görünüşünü bozan doğal olmayan unsurlardandır.
ruzgara karsi iseyen adam
Resim derslerinde öğrencilere perspektif öğretmek için verilen örnek. Ya Art arda dizilen elektrik direklerinden ya da tren yolundan bahsedilir. Tek kaçışlı perspektifin vücut bulmuş halidir bu nesneler.