eskiz

kozmos
bir nevi sample.
esas eserin beta versiyonu, ön ayağı, hazırlığı, çalışmasıdır.
eskiz esas çalışmadan daha kıymet ifade eder, zira kişi esas eserinde pişmanlıklarını gizler. bu sebepledir ki yanlışlarımız, doğrularımızdan 'görsel olarak' daha fazla şey ifade etmemekle birlikte, özüyle daha kıymetlidir.
selam olsun onlara...
ruzgara karsi iseyen adam
Taslak ya da ön çalışma denilebilir. Yapılan resmin en özgün ve keyifli aşaması olduğunu düşünüyorum. Çünkü, ardından daha titiz ve disiplinli bir çalışma beklenir ki, bu da yer yer sıkıcı bir sürecin başlangıcıdır.