fenomenolojik indirgeme

ontolojik sancilarimin merhemi
Mutlak/ben ve -varlık olma eyleminin örtüşmesi. Mutlağın öznel yansıması mutlağın öz yansıması olduğunu göstermeyebilir. Yani Varoluşu, sırf kavramın kendisinden çıkarsayamayız. Biçim kendi içeriğini doğurabilir.