fesli naziler

olacak o kadar
13. waffen-ss dağ tümeni fesli naziler ya da diğer adıyla handschar (hançer) hitler'in himayesindeki bosnalı müslüman nazilerdir.

dünya savaşları boyunca osmanlı'nın eskiden hüküm sürdüğü topraklarda müslümanlar genelde işgal kuvvetlerine karşı direniş halindeydiler. yunanistan'dan bosna'ya kadar binlerce müslüman nazilere karşı mücadele etti. ama hitler yine bosna'da o dönemler siyasallaşan bir islam hareket ile buluşmayı bildi. tümenin adı handschar – hançer idi.

bosna'daki islami hareketi fırsat bilen hitler, bosna'da müslümanlara da yahudi düşmanlığı üzerinden ulaşmıştı. hitler bu konuyu o kadar ciddiye aldı ki, sağ kolu olan himmler'e kudüs'ten müftü bile ayarlattı. hitler, almanya'dan kaçan yahudiler'in kudüs'e bugünkü israil'i kurmaya gideceklerini öngörmüştü ve bölgede yahudi propagandası başlatma kararı aldı. kudüs müftüsü emin el-hüseyni'ye ulaşan himmler, islami otoriteler tarafından yahudilere karşı destek aldı. bunun üzerine nazi hareketinin bir parçası olan müslüman dağ tümeni "hançer" kuruldu.

varılan anlaşmaya göre müslüman boşnak askerleri, alman ordusu wehrmacht'ta eski avusturya-macaristan ordusundaki haklara sahip olacaklardı. namaz kılmakta ve fes takmakta özgürdüler. bölüğün resmi üniformasında da üzerinde nazi kartalı olan fes vardı. himmler, yine lepre'ye göre, bölüğün yalnızca müslümanlardan oluşmasına özel önem gösteriyordu. alman ordusu, bosna-hersek'te varlığını hissettirmeye başladığında onların militan toplamasına yardımcı olanlar yine siyasal islamcılardı.

hitler dört yıl süren belgrad işgali boyunca bu topraklarda yoğun bir propaganda çalışmasına girişti. bir yandan komünist sovyetlerin marksist leninist, diğer yandan amerika ve ingiltere'nin “liberal demokrat” etkilerini silmek için hayli sıkı çalışmalar yapıldı. hırvat, sırp ve boşnak halkları birbirlerine kırdırılırken kaybeden bölge coğrafyası ve hitler oldu.

fesli nazilere ne oldu?
hançer tümeninde sadece bosnalılar değil müslüman arnavutlar da vardı. tümenin geri kalan kısmı hırvatlardan oluşuyordu. hem partizanlara karşı hem de avusturya da çarpıştılar. 20.000 kadar olan sayıları savaş sonunda yarı yarıya azalmıştı. sonunda ingiliz birliklerine teslim oldular.