fırtına ilerleme dediğimiz şeydir

indolentexistence
Walter Benjamin “ fırtına ilerleme dediğimiz şeydir” yazdığında, Tarihsel Materyalizm'deki sürekli 'ilerleme' fikrinden ve ilerlemeyi gelecekle eşitleme eğiliminden bahsetmiştir. Bu "fırtına" metaforu, devam etmeyen yenilik ve sürekli savaş biçimini alabilen reformlara benzemektedir. Belki de geçmişe karşı sorumluluk aldığımız ve geleceğe yönelik alternatifler projemizi tersine çevirmemizi istedi. Bunun yerine, bugüne geleceğe yönelik sorumlulukla bakmayı ve geçmişe değinerek günümüze bakmayı düşünebiliriz.