fitre

siz hepiniz ben tek
Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sâhip bulunan her müslümanın vermesi gereken vâcib bir sadakadır. Buna yalnız fıtra da denir. Bu kelime halk arasında fitre şeklini almıştır.
fiorabella
2018 yılı itibari ile 19 lira olarak belirlenmiştir. Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir denir. artık fitre ve zekatımı insanlara vermiyorum.
ameliyat olacak, yardıma muhtac sokak hayvanlarının tedavisine harcıyorum. oh yapıyorum. çok iyi yapıyorum.
allah" hayvanlar benim sessiz kullarım" buyurmuş. ben de en çok sessiz kulları seviyorum.