güzelleme

nalbantyani bezirgan
Halk edebiyatı nazım biçimlerinden olan koşmanın konu olarak sevgiliyi, güzel şeyleri, doğa güzelliklerini vb. övmek için yazılan bir türüdür.

Ruhsatî'm eyledim senin de mehdin
Al yanaktan bir buse ver himmetin
Yüzbin sarraf gelse bilmez kıymetin
Âhirî dünyaya değer gözlerin

avni
genelde muhatabı ya da maruz kalanı kadın veya kadınsı olanlardır. ne ki erkek yazar, çizer, bozar. bu yüzden erkeği güzelleyenlerine ya da erkeğe dair olanlarına pek rastlanmaz. zira insanın toplumsal evrimi buna pek müsait değil. anaerkilliğini koruyarak kaideyi bozmayan istisnaları hariç bittabi.
hele bir de erkeği güzelleyerek betimleyen bir kadınsa ya orospudur, ya da kaşar, kevaşe. tüm bunlara rağmen yapabilenlerin giderek arttığını görmek dünyanın geleceği adına hakkaten sevindirici ve güzel.