her şey ayrı yazılır

avni
Fi tarihinde bi`sözlükte ukde olarak bıraktığım cümle. O zamanlar ukde bırakmak da doldurmak da moda. Sözlük müdavimleri birbiri ile yarışıyor adeta. Nitekim ukde yirmi dört saate kalmadan doldurulmakla kalmayıp bir dolu paylaşımda yapılmış. Paylaşımlara Bi` baktım ki küçük iskender'in aynı adlı kitabı da varmış.
Bu arada "ş e y" mutlak surette ayrı y a z ı l ı r. Her şey dahil . Bu tür şeyleri öğrenemeyenler türkçeden geçemezdi türkçeden geçemeyen öğrencileri ise hiçbir öğretmen sevmezdi.