hermeneutik

olric
hermenotik, metinlerin ve dünyada anlamlandırılmayı bekleyen imgelerin birden fazla anlam taşıdıklarını ifade eder. özellikle kutsal kitapların okumalarında kullanılan bu metot, metnin zahiri anlamı olduğunu bir de bâtınî bir anlamı olduğunu ifade eder. yorumcunun görevi ise asıl ve daha derin anlamı ortaya çıkarmaktır.
avni
hristiyanlıkta ya da hristiyanlık teolojisinde içtihatvari yaklaşım. diğer taraftan sözcüğün ya da kavramın bana hermafroditi çağrıştırması kesinlikle benim ayıbım.