için

avni
Neden niçin sorusundan da mühim bir sözcük. Uyaktan öte, gönülden beri.

"Böylesi sevdiğin için
Bir kördüğüm oldu için
Ağlıyorsun için için...""Bunca diyar gezdim gözlerin için
Niye küstün bana el sözü için
Dilerim Allah'tan sızlasın için"

Ne uyak ve ne gönül ama.