içtihad

siz hepiniz ben tek
kesin ve açık delillerle sabit olmayan öznel yargıları, şer'i delillere uygun olarak ortaya çıkarma konusunda çalışmaktır. Yani, Kur'an, hadis ve icma ile sabit olan şer'i delillerden hüküm çıkarmaktır.
avni
sanki islami bir kavrammış gibi açıklamaya çalışmak bu sözcüğün özünden bihaber olmakla eşdeğerdir. yeterli sözcük bilgisi olmadan okuduğunu anlamak nasıl mümkün olabiliyorsa.
roma hükümdarlığından beri var olan ve uygulanacak kuralın yasada ya da örf ve âdet hukukunda açıkça ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde bulunmadığı durumlarda yargıcın ya da hukukçunun görüşünden doğan, yargı kuralı değerinde bağlayıcılığı olan hukuki bir kavramdır.

ayrıca tdk'ya göre bile içtihad değil içtihat.