içtihad

siz hepiniz ben tek
kesin ve açık delillerle sabit olmayan öznel yargıları, şer'i delillere uygun olarak ortaya çıkarma konusunda çalışmaktır. Yani, Kur'an, hadis ve icma ile sabit olan şer'i delillerden hüküm çıkarmaktır.
bu başlıktaki tüm entryleri gör