ideal devlet

turuncu gemi
olmayan şeydir. olmayacak da iştir. lenin, ''devlet varsa özgürlük yoktur, özgürlük olduğunda devletler olmayacaktır'' diyerek durumu güzel özetlemiştir.

insanlar 5000 yıl evvel devleti ve tanrıyı yarattığından beri ikisini de revize etmeye çalıştılar. bu çabaları teknoloji, politika ve hatta mimari de büyük atılımlara neden olsa da özü itibariyle insanı insanlıktan çıkartmıştır.

geçmişin tanrı krallıkları yönetme meşruiyetini göklerden alırlardı. fransız ihtilalinden sonra ulus devlet putundan almaya başladılar. kitleleri milliyetçilik afyonuyla uyutup sermayeyi olabildiğince enternasyonelleştirdiler. sanırım kapitalizm gibi çürük bir düzenin iki yüz yıla yakın yaşamasının en büyük formüllerinden biri budur.
fakat artık görülüyor ki bu formül de tutmamaktadır. zira trump, şu ingiltere'nin son iki baş şeysi falan bize gösteriyor ki kapitalizmin enternasyonelleşmesi ve ulus devlete mahkumiyet çabası çelişkileri iyice gün yüzüne çıkmıştır. ortada bok gibi kokan kapitalizmin özünün kokusudur.

mutlaka ki insanlık 21. yüzyılda kendisine devlet sisteminden bağımsız ve insanlığa yakışan yeni bir toplum düzeni bulacaktır.