interaktif sözlük

sos
sadece belli bir tanıma bağlı kalmayıp, bir kelime, olay veya eylem hakkında, sözlük formatına bağlı kalarak, her türlü bilgi, fikir ve görüşün yazılabileceği ortamlardır.