ironi

parody
Söylenenin aksinin kastedildiği ifade şekli. Çelişki doğuran bir ifade yöntemidir ve zaten amaç da alaylı biçimde anlamın etkisini artırarak bu çelişkiye yorulmasını sağlamaktır.