iskenderiye kütüphanesi

ihtiras limani
antik çağdan sonra gelen karanlık orta çağın simgelerinden biri bu kütüphanenin yakılışıdır. yüzbinlerce kitabın yok olduğu düşünülür. bazı kaynaklarda islamın yayılışı sonrası hz. ömer tarafından yıkıldı söylense de ilk dönem hristiyan fanatiklerin burayı büyük ölçüde tahrip ettiği, islamın yayılışına dek zaten o eski kütüphanenin kalmadığı söylenir. bir çağın hafızası burada yok edilmiştir. buranın yok oluşu insanlık tarihinin her zaman ilerlemediği, ilerlemiş bir çağdan sonra ondan daha geride bir zaman diliminin de yaşanabileceğinin de bir delilidir.
warmhole
MÖ 3. yüzyılın başlarında Mısır'ın İskenderiye kentinde Ptolemaios hanedanı tarafından kurulmuş olan insanlık tarihinin en büyük bilgi ve kültür hazinesi olan kütüphane. 900000 el yazması olduğu söylenir. MS 4.yüzyılda haçlı seferleri sırasında hristiyanlar tarafından yakıldığı düşünülmektedir.