islam

ihtiras limani
Adem'den kıyamete kadar anlamı da yolu da öğretisi de teslimiyettir. Esasında Allah'a teslimiyet kulla mücadeleyi zorunlu kılar. Her türlü haksızlıkla ve adaletsizlikle. ama emevilerden itibaren halife bir nevi rab muamelesi görmüş ve ul'ül emre itaat rabbe itaat gibi olmuştur. Bu da yozlaşma ve güce tapma getirmiştir.
shaman
Bu dinin doğuşunda değilse de yayılmasında Türk toplulukların çok çok büyük bir katkısı vardır.

MS 622 yılında meydana gelen ninova savaşı, Bizanslılar ve İran'daki Sasaniler arasında gerçekleşmiştir. Bu savaş öncesinde Sasaniler ile ticari sorun yaşayan Türklerin verdiği çok önemli destek sonrası çok zayıf durumda olan heraklios orduları Sasani ordularını ağır bir mağlubiyete uğratmıştır. Bu o dönem için beklenmeyen bir sonuçtur. Çünkü Sasaniler çok güçlüdür ve Güney Arabistan toprakları da Sasanilerin kontrolü altındadır.

Bu savaşın etkileri ve sonuçları çok büyüktür. Sasani devleti tamamen yıkılmış ve Bizans (doğu roma) kontrolüne girmiştir. Bizans, Arap topraklarına kendi güçlerini göndermediğinden Arap kabileleri arasından bir yönetici Kabil'e atamıştır. Biz bu kabileyi Kureyşliler olarak biliyoruz.

Sasani denetiminin sona ermesi ve Bizans'ın da bölgeyle yakından ilgilenmemesi Yeni doğmuş islam dini inançlarının yayılmasına, Arap kabilelerinin birleşerek bir devlet kurma teşebbüslerinin artmasına neden olmuştur. Böylece birleşik Arapların orduları yayılmaya ve Mezopotamya civarlarını ele geçirmeye başladılar. Bu yayılmanın tek nedeni İran'ın savaş sonrası zayıflamasıdır demek yanlış olmaz.

Görüldüğü üzere, ninova'da Türkler Bizans'a destek vermese bu savaş kazanılamayacak ve Arap coğrafyasındaki Sasani denetimi sürecekti. Sasanilerin ise başka bir inanç biçimine izin vermediği bilindiğinden, islam inancını da örseleyeceği çok açıktır.
turuncu gemi
söyleyeceklerim asla hakaret kapsamında değerlendirilemez. maksadım felsefi bir soru sormaktır. dinine saygısı olan dostların da öyle değerlendirip yanıt vereceklerine eminim. linçci güruhtan da korkum falan yok.

islam sözcük manası itibarıyla teslim olmak demektir. müslüman da Allaha teslim olan insan demektir. hatta bu dine mensup olan insanlar bu kelime ihtivasından gayet övünürler.
21. yy insanına mistik bir boyutta olduğu söylenen ve varlığı hiç bir zaman ispatlanamayacak olan bir güce teslim olmak yakışır mı aklım almıyor.
bu çağın insanı gerçekten de peygamberlerin buyurduğu erdemlere sadık olsalar yine dert etmeyeceğim fakat gözlemlediğim kadarıyla bu da yok. bu ne yaman çelişkidir yahu?