kalb

derdiyoklar
bir sözcükteki harflerin yeri değiştirilerek oluşturulan başka bir sözcüğü aynı dize ya da beyit içinde kullanmaya dayanan edebi söz sanatı.

türlü çeşitleri de olan, 'değiştirme' de denen bu sanata örnek:

"(mûr) gibi emrine kılmış itâat halk-ı (rûm)
(râm) olupdur nitekim mûsâ'ya ey şeh şihr-i (mâr)”

sururî kadim

mûr: karınca, rûm: anadolu, râm: itaat etme, mâr: yılan anlamına gelir.