kaos içinde düzen

avni
Latince ordo ab chao deyiminin türkçe karşılığı. 33. Derece masonlara verilen madalyonlarda da bulunan bu ibare, İnsanın aklına ister istemez bin türlü kurmacayı getiriyor. Ne bileyim işte Kaostan beslenen dünya düzeni filan.
Neyse iyimser olalım ve biliminsanlarının entropisi ile alakalandıralım.
indolentexistence
'' kaos içinde düzen'' biraz teleoloji biraz edebiyat barındırırken bir de masonlar varmış. ekleme yapalım madem bir de Prigogine'in Kaostan Düzene (Order out of Chaos) teorisi var. Açıklamaya çalıştığı teorisi de basitce kaotik sistemlerin nasıl yeni karmaşık sistemler ortaya çıkardığı (dissipative structures). Evrim karşıtları bu herifi hiç sevmezler çünkü evrim ile entropiyi birleştirip evrime çalıştığını düşünürler. Halbuki dediği şudur: kaos teorisi bağlamında evrenin determinist değil, ontolojik indeterminist olduğu. Heisenberg'de kuantum teorisiyle, indeterminist sonuca ulaşır. Einstein kabul etmez. deterministtir.

Burdan çok güzel özgür irade (Kant), bağdaşabilircilik (Spinoza), teizm falan gider.

Prigonine'nin Türkçe'ye Çevrilmiş Kitapları
Ilya Prigogine & Isabelle Stengers, Kaostan Düzene İnsanın Tabiatla Yeni Diyaloğu, Kelepir Kitaplar 4, 1996
Ilya Prigogine, Kesinliklerin Sonu Zaman, Kaos ve Doğa Yasaları, Sarmal Yayınevi, Ağustos 1999 / 2. baskı: İzdüşüm Yayınları, Şubat 2004