kaos içinde düzen

avni
Latince ordo ab chao deyiminin türkçe karşılığı. 33. Derece masonlara verilen madalyonlarda da bulunan bu ibare, İnsanın aklına ister istemez bin türlü kurmacayı getiriyor. Ne bileyim işte Kaostan beslenen dünya düzeni filan.
Neyse iyimser olalım ve biliminsanlarının entropisi ile alakalandıralım.