karı

diko
kocanın ekurisi. ahırdaşı. kulağa kaba saba gelen bir sıfat olmakla beraber anamız sarımsak babamızın da soğan olmasından mütevellit ( saray ahalisinden olaninizi tenzi ederim) sıklıkla kullanilandir. isterseniz hemencecik kullanayim.
ali Ekber abi gördün mü at kibin karı be. gibi gibi.