kenar etkisi

number eleven
eğer yanlış bilmiyorsam biyolojik bir terim. örneğin, doğada ormanlık bir alan ile çalılık bir alan arasındaki bölgede, her ikisinde de olmayan bitki türleri oluşur ve doğa için çok önemlidir. bunu insan ilişkilerine göre değerlendirirsek, farklı fikirlere sahip olan iki insan birbirini ötekileştirmeden ve düşmanlığa bürünmeden iletişim kurup tartışır, fikir alışverişinde bulunursa, bu farklılığı birer gelişim fırsatı olarak değerlendirebilirler. sanırım bugün ülke olarak en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi.