konformizm

avni
türkçede yanlış anlaşılan ve dolayısıyla kullanılan sözcüklerden biri. çoğu kişinin anlamını bilmeden; konforuna, rahatına düşkünlük eğilimi olarak algıladığı ya da kullandığı bu sözcüğün latince kökeni olan "conformare'nin anlamı "biçimlendirmek"tir. latinceden fransızcaya "conformer" olarak evrilen sözcük fransızcada "aynı biçimi almak" anlamında kullanılır. yine fransızca olan "conformiste" sözcüğü ise dilimize konformist olarak geçmiş ve dilbilgisi kurallarımıza hiç de uymayan bir şekilde konformizm sözcüğü türetilmiştir. "conformiste'nin fransızcadaki anlamı "genele uyma eğiliminde olan"dır. o halde türkçe karşılığı uymacılıktır. daha hoş deyimiyle koyunluk ya da eşdeyişiyle sürüye tabi olmak. latince aslını takip eder isek biçimselcilik ya da şekilcilik.
magic mushroom
türkçe'ye "uymacılık" olarak çevrilen sözcük. toplumla ve sistemle uyumlu olma, genel kabul gören kalıplara girme, muhalif ve sivri tavırlar sergilemekten çekinme olarak açıklayabiliriz konformizmi.

çoğu insanın yanlış kullanımının aksine "konforuna, rahatına düşkün" demek değildir.

ben oldum olası sevmem konformist insanları ve de korkarım bu tiplerden.
her şeye "tamam" diyen, herkesle iyi geçinen, her ortama uyum sağlayan bukalemun gibi insanlar tehlikelidir. sistem insanıdırlar. çıkarlarına göre bugün burada yarın diğer tarafta olabilirler. genelde güçlünün yanında yer alırlar. makyavelistlerle aynı soydan gelirler. o yüzden tehlikelidirler.

insanın bi çizgisi, bi tarzı, bi duruşu olur yahu, her kalıba girmek de neyin nesi.