külli irade

avni
teolojide tanrı ya da yaratanın iradesi. sınırları olmayan anlamında kullanılır. buna karşılık yaratılmışlar yaratan tarafından bahşedilmiş cüzi iradeye sahiptir ki kaza ve kaderin sınırları çizilebilsin. kaza ya da kader demişken gerekli ve zorunlu önlemler alınmadığı için meydana gelen iş kazaları aklımı kurcalar hep. gerekli ve zorunlu önlemler alınmadan insanları o koşullarda çalışmaya zorlamak ne derece kazadır ya da kaderdir. işin fıtratında var eyvallah da gerekli ve zorunlu önlemleri almayanı cezalandırmayı geçtim bu cinayeti işleyenlerin tarafında olmak nasıl bir fıtrattır ya da iradedir.