laikliğin dinsizlik sanılması

avni
"imam osurursa cemaat sıçar" sözüne istinaden bu topraklarda yaşayan insanların azımsanayacak kesiminin yanılgısı. laisizm islam inancının kutsal kitabının kafirun süresinin 6. ayetine tıpatıp uyar ."leküm diniküm veliye din" cümlesinin meali açık ne nettir. "senin dinin sana benim dinim bana"

ancak din bezirganları, dini istismar ederek iktidar sahibi olanlar bu ayet yerine bakara 193'e uygun hareket etmenin daha islami olduğuna kanaat getirirler. bu ayet de laikliğin dinsizlik anlamına geldiğini vurgular. zira ayet açıkça
"din tamamıyla Allah'ın dini oluncaya dek onlarla savaşın." der.

hasılı islami açıdan bir kargaşa söz konusudur ve imamın osuruğunun kuvveti neyse cemaatin sıçıp sıvaması o derece şiddetli olur.
"laiklik dinsizliktir" sözünü sarf eden şahsın kim olduğunu söylememe bilmem gerek var mı?
siz hepiniz ben tek
Geçmişte laiklik kelimesi kullanılarak dindar insanlara yapılan zulümlerden kaynaklıdır.
Türkiye laiktir de başı örtülünün eğitim özgürlüğünü kısıtla.
Türkiye laiktir de çocuklar cuma namazına gitti diye haber yap.
Türkiye laiktir de partileri kapat
Türkiye laiktir de ezanı türkçeleştir.
Türkiye laiktir de başbakan idam et.
Sonra laiklik dinsizlik değildir de. Belki inanırlar.

hamlet
Ülkemizde müslümanların yeterince inanç sahibi olmamasından kaynaklanan durum.

Dinsizlik sanılmıyor aslında, öyle olduğu düşünülsün isteniyor.

Müslümanlar, gayri müslimlerin rahat hareketlerini ve yaşam tarzlarını kıskanıyor. Kendi inançlarının yeterince sağlam olmamasından ötürü, "ya onlar haklıysa, ya gerçekten allah yoksa... O zaman onlar dünyada keyif sürmüş, ben ise boşuna zahmet çekmiş ve şükretmiş olacağım..." Düşüncesiyle müslüman olmayanların hayatlarını kısıtlamak ve onların da islami kurallara göre yaşamasını sağlamak istiyorlar.

Oysa ki laiklik, din ya da inanç ayrımı gözetmeyen kurallara göre yaşamayı uygun gören eşitlikçi bir sistemdir.

Bundan öncekiler laiklik ya da atatürkçülük kisvesiyle insanlara işkence etmiş olabilirler. Bu, kavramları değil şahısları bağlar. Tıpkı bugün müslümanlık köpek tecavüzcülüğüdür diyemiyor oluşumuz gibi, hiçkimse de laiklik için işkencecilik ve dinsizliktir diyemez.

Edit: bilinçaltındaki bu endişe ve belirsizliği yüzlerine vurduğunuzda ise: inkâr eder, "hayır ben hiç şüphe duymuyorum. Allah kesinlikle var..." "Gayrimüslimler bizim dinimizi yaşamamıza engel oluyorlar; o yüzden onların da islam kurallarına göre yaşaması gerektiğine inanıyorum." derler.

Çoğu da bilinçaltındaki bu iman zayıflığının farkına varamazlar ve gerçekten sağlam müslümanlar olduklarını o yüzden diğer herkesin de onlar gibi olmasını istediklerini zannederler.

Bir başkasının neye inandığını ya da neye inanmadığını niçin umursadıklarını açıklayamazlar. Ama gerçekte, hiçbir tanrıya inanmayanların dünyadan aldıkları keyfi kıskanırlar. Gerçek bir ahiret bilincine sahip değillerdir. Kendisi hakkındaki acı gerçekleri yüzüne vurduğunuz her insan gibi inkar ederler. Bilinçaltının büyülü dünyasından bihaberlerdir.
rene
devletin dini olursa vatandaş zarar görür, insanların dini inançları olur, herkes neye inanacağı noktasında özgürdür buna kimse karışamaz karışmamalı. Ama devletin dini olursa yozlaşma baş gösterir, sansür gelir, adam kayırma had safhaya çıkar. dinler cemaatlet, tarikatlar vb. oluşumlarla kendi içerisinde öbek öbek örgütlenmeye açık bir yapıdadır. Çünkü kutsal kitaplar anayasa veya kanun gibi net değildir, yoruma açıktır, farklı anlamlar çıkartılabilir. İşte bu belirsizlik hali devletin karakteri olduğu zaman din adı altında farklı yorumlanan ve yorumlayan milyon tane uygulamayla boğuşursunuz, din adı altında afyonlanmış kitlelerin baskıları ve ötekileştirmeleriyle mücadele etmek zorunda kalırsınız. Yeri gelir en temel özgürlükleriniz elinizden alınır ses çıkaramazsınız. Bu dincilerin yıllardır ağladığı bir kaç başlık vardır

baş örtülü kızlarımız üniversiteye giremedi

Ezanı türkçe okuttular

bunlar dışında hepsi boş beleş iddialar. Dincilerin kafası böyle çalışır arkadaşlar. yobazlar sadece Türkiye de değil dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde o ülkeye sıkıntıdırlar. Bugün Fransa'dan isviçre'ye tarikatlarla, yobazlarla sıkıntı yaşayan onlarca ülke var. Çünkü her zaman fazlasını isterler, ne yapar ederler kendisi gibi olmayanlara öfke kusacak bir şeyler bulurlar bunlar, kendileri gibi düşünmeden sorgulamadan yaşamayan insanlara karşı her zaman baskıcı olurlar. işte laiklik bu insanları topluma tahakküm kurmaktan uzak tutar, cehaleti bir ülke politikası haline getirmelerine engel olur.

Hepsini bırakın şöyle bir dünya'ya bakın. Bu yobazların hakim olduğu bir tane ülke gösterin ki bilim de sanat da, bilimi sanatı geçiyorum emek de üretim de ilk sıralarda olsun? Bulamazsınız. Hepsinde acı var, katliam var, baskı var, zulüm var ve tüm bunları Allah ın adıyla yaptıklarını iddia etme var. Dünya tarihine şöyle bir bakmanız bile yeter bunu görmek için, dindar olun veya olmayın bu açık ve nettir.

birde bunların gerçek din bu değil zırvaları vardır, nerede bu gerçek dini yaşayan ülke gösterirmisin dediğinde de insanlar yüzünden böyle oluyor derler. O zaman insanda sıkıntı var, sende sıkıntı var. Sende sıkıntı varsa neden diretiyorsun yozlaşacağın bir inancı devlet politikası haline getirmekte? Bırak kanunlar, yasalar olsun, özgürlükler kısıtlanmasın kimseye karışma hakkını kendinde görme?
Olmaz, çünkü onun da kendisini göstermesi lazım. Çok gezdi sohbetlerde, çok konuştu, bunu kalabalıklarla paylaşması lazım, dışa vurması lazım, herkes onun gibi olmak zorunda, herkes onun gibi ot olmak zorunda yoksa tatmin olmaz.

Siz siz olun özgürlüklerinize sımsıkı sahip çıkın. Atamızın en büyük mücadelesi bunlarla olmuştur, sarıklılar sadece türkiye nin değil dünya'nın başına derttir
casterva
Laiklik dinsizlik değildir. 18 yaşından küçük kız çocuklarının kapatılmasını engellemek laikliktir. Sebebi de reşit olmayan bireylerin dini tercihlerini anne-baba baskısıyla yapıyor olmalarıdır. 18 yaşından küçük çocuklara dini eğitim verilmesini istememek laikliktir çünkü o bireyler reşit olmadıkları için dini eğitim verilmesi bir bakıma kişilik haklarına saldırıdır çünkü sen hangi dinin eğitimini verirsen o çocuk veya çocuklar %99 ihtimalle o din üstüne yaşamaya devam etmektedirler.
Tanım: dini,siyaseti hayatının merkezine koymuş bir grup insanın ağır yanılması