laikliğin dinsizlik sanılması

avni
"imam osurursa cemaat sıçar" sözüne istinaden bu topraklarda yaşayan insanların azımsanayacak kesiminin yanılgısı. laisizm islam inancının kutsal kitabının kafirun süresinin 6. ayetine tıpatıp uyar ."leküm diniküm veliye din" cümlesinin meali açık ne nettir. "senin dinin sana benim dinim bana"

ancak din bezirganları, dini istismar ederek iktidar sahibi olanlar bu ayet yerine bakara 193'e uygun hareket etmenin daha islami olduğuna kanaat getirirler. bu ayet de laikliğin dinsizlik anlamına geldiğini vurgular. zira ayet açıkça
"din tamamıyla Allah'ın dini oluncaya dek onlarla savaşın." der.

hasılı islami açıdan bir kargaşa söz konusudur ve imamın osuruğunun kuvveti neyse cemaatin sıçıp sıvaması o derece şiddetli olur.
"laiklik dinsizliktir" sözünü sarf eden şahsın kim olduğunu söylememe bilmem gerek var mı?
bu başlıktaki tüm entryleri gör