laiklik

turuncu gemi
bir ulusun başına gelebilecek en güzel şeydir. fakat bizde topluma laiklik tepeden zerk edildi. bu yanlış bir durumdu iddiasında değilim. lakin avrupada laiklik toplumsal mücadeleler sonucu kazanılmış bir toplum hakkıdır. hatta sanırım temel bir insan hakkıdır da diyebiliriz.

türkiye toplumu da, ilk defa laiklik gibi bir kazanıp elinden gittiği zaman kitlelerin nasıl da kirli bir şekilde allah adıyla kandırıldığını gördü. ve bugün bunun ekonomik yıkımını hepimiz en acı şekillerde yaşıyoruz.

eminim ki 21 yy'de biz de laikliği tabandan kazanacağız ve bir daha asla bu muhteşem insanlık değerini kaybetmeyeceğiz.
rene
Laiklik devlet dediğimiz canlının dini kimliğe bürünüp dogmatik pratiklerle hareket etmesinin ve çıkar odaklı, hukuğa dayanmayan uygulamaları meşrulaştırmasının önüne geçen yegane kavram. Demokratik bir hukuk devletinde dini pratikleri yaşamın içinde görmeniz doğal, insanlar özgür fakat bir devlet kimliği halini aldığında hukuksal problemler hukukla çakışma, toplumsal sorunlarda çözüm konusunda ortaya çıkacak rant ve çıkar odakları oluşması gibi milyon tane zararını çekersiniz. Orta doğu ülkeleri buna örnektir. Arabistan'da her köşe başında bir prens var, normal vatandaşlar aç acına yaşarken prens kestirdiği devenin artan etini atıyor. Zannediyormusunuz ki türkiye o ülkelerden insan kalitesi ve toplumun eğilimleri açısından farklı? Kesinlikle hayır. Şu an bu topraklarda aydın, yüzünü bilime, mantığa, pozitif bilimlere dönen insanlar varsa bunun nedeni laiklik kavramının Cumhuriyet ile birlikte devlet yapısına sokulmasıyla olmuştur.