lümpen

hahed
toplumlarda sınıfını bulamamış serseri mayın niteliğindeki kucuk topluluklardır. solcu freksiyonlar ara ara bir birleri için bu kelimeyi kullanırlar.
ihtiras limani
Daha çok işçi-köylü kökenli ama burjuvazinin yaşam tarzına özenen, bu iki sınıf arasında sıkışıp kalmış kitleler için kullanılır. Düşünce dünyasında işçi-köylü kökenli olup da savunduğu değerler bu çevreden olmayan herkes neredeyse böyle tanımlanır. Bir nevi bozulmuş, asimile olmuş anlamındadır. Ama sınıfsal değil de düşünsel anlamda farklılaşmayı düşünce özgürlüğü temelinde göremedikleri için bu faşizmlerini bu kelimenin ardına saklarlar.
hope is gone
Alt kesim anlamında da kullanılan kelime. Bana göre insanoğlu, zihnen boş bir levha gibi hareket ediyorsa şu sikko ambalajlılık durumuna tam da yakışır bir sıfat olur.