mahkemeyi ayıplıyan mahkeme

turuncu gemi
barış için akademisyenler davası kapsamında yargılanan noemi levy aksu'ya mahkeme başkanı tarafından yöneltilen cümledir.
sayın aksu mahkeme başkanına kendisinin yargılandığı davada daha önce başka bir mahkemede beraat ettiğini söyler. ve hatta bu beraat kararı yargıtay tarafından onaylanmıştır da.
herkes hukukun ıdığını gediğini bilmek zorunda değil. zaten hukukçular tam da bu yüzden varlar. bize hukuk hizmeti vermeleri ve bu konuda gerektiğinde danışmanlık hizmeti vermeleri en başat görevleridir. şimdi ben çıkıp bir mahkeme başkanına ''içtihat'' ne demektir onu mu öğreteyim. herkesin affına sığınarak kısaca özetleyeyim bari. yargıda içtihat, mahkemelerin kararlarının birbiriyle çelişmemesi demektir. masumiyet karinesi ve suçun şahsiliği ilkesiyle beraber en önemli üç hukuki ilkeden biridir. diğerleri kaldı mı peki? neyse konumuz o değil.
aynı yasalar içinde çalışan mahkemeler birbirini ayıplıyamazlar. bilekis aynı yasalar içinde çalışan mahkemeler birbirlerinin emsal kararlarına önemli bir ilke olarak uymak zorundadırlar.