mek parmak

avni
eskilerin rakı içerken kullandığı bir birim. deve kuşu kabarenin yasaklar oyununun bir kaç bölümünde kullanılmıştır.
bir parmak anlamına gelir.