microsoft visual basic

codeboss
microsoft Visual Basic, Microsoft şirketi tarafından, Basic programlama dili üzerinde geliştirilmiş, olay yönlendirmeli, üst seviye, nesne tabanlı ve görsel bir programlama dilidir.

Basic (Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code) kelime anlamı olarak "Yeni Başlayanlar İçin Çok Amaçlı Sembolik Talimat Kodu" anlamına gelir. öyle yeni başlayanlar için yazdığına bakmayın, öğrenmesi zaman alır, alis harikalar diyarında kitabı birşey değildir kendileri.

visual basic 6.0 versiyonundan sonra Visual Basic.NET'e geçiş yapılmıştır, günümüz visual studio idesinde kullanılan yazılım dilleri arasındadır.