morfoloji

zal
daha çok edebiyat ve biyoloji bilimlerinde karşımıza çıkan bir terim olmakla birlikte, edebiyatta cümlenin yapısıyla alakalı türleri içeren, biyolojide ise canlıdaki yapıların şekilleriyle ilgilenen bilim dalına verilen isimdir.

morph- o- logy

biçim veyahut yapı gibi anlamları olan morph sözcüğünden türemiştir.